Mac下docker安装elasticsearch

# Mac下docker安装elastic search ### 安装docker * https://docs.docker.com/docker-for-mac/install/#download-docker-for-mac * 这一步省略,直接下载dmg文件双击安装即可 ### 安装jdk * 因为es是基于java的产品,所以先要安装好运行环境。下载jdk 1.8+
阅读全文