docker redis的简单使用

## 安装 * 首先确保你已经安装了docker * 没有安装的,可以[查看官方文档](https://docs.docker-cn.com/engine/installation/)进行安装 * 关于docker的详细文档,可以[查看gitbook](https://yeasy.gitbooks.io/docker_practice/content) * docker安装完成之后,拉取r
阅读全文